اصول ده گانه ثروتمندان خودساخته

0

۱- سادگی هدف: میلیاردرها برای این ثروتمند شده اند که وقتی داشتند به ساخت یک امپراتوری فکر می کردند، فقط و فقط روی یک هدف خاص تمرکز داشته و همه تلاش و انرژی خود را برای رسیدن به آن هدف صرف کردند.

۲- سادگی طرح: میلیاردرها با برنامه ریزی های بسیار دقیق و استادانه به این جایگاه نرسیده اند. بلکه با یک طرح بسیار ساده اما کاربردی، به هدفشان رسیده اند.

۳- تحمل نکردن محدودیت ها: ثروندمندان محدودیت های اطراف و کارهای غیرمفید را تحمل نمی کنند و در راستای برطرف کردن آنها می کوشند.

۴- اعتماد به توانایی های فردی: ثروندمندان به قابلیت های تمامی افراد اطرافشان تکیه می کنند و از آنها کمک می گیرند، از منشی گرفته تا هیئت مدیره و مشتریان و حتی تمام سهامداران

۵- فداکاری برای افرد اطراف: میلیاردرها علاوه بر اینکه از اطرافیان کمک می گیرند، با تمام توان هم برای آنها از خود مایه می گذارند و تلاش می کنند. چه همکاران و چه مشتریان و سهامداران.

۶- تکیه بر سیستم های ارتباطی: برای موفقیت در کسب و کار، داشتن سیستم ارتباطی شفاف ضروری است. برای همین میلیاردرها از سیستم های پیشرفته، دقیق و اندازه گیری نتایج برای سنجش و بهینه سازی عملکردهای شرکت خود بهره می گیرند.

۷- دوری جستن از ارتباطات فراقانونی: ثروندمندان به جای نشستن و بهره گرفتن از ارتباطات غیرقانونی، خودشان و افراد سیستمشان ساعت ها بررسی می کنند تا به نتیجه مطلوب برسند.

۸- هدفمندی: میلیاردرها از منابع، اطلاعات و داشته هایشان به طور هدفمند استفاده می کنند.

۹- تصمیم گیری بر اساس داده ها و دستورالعمل ها: میلیاردرها ریسک نمی کنند. بلکه همواره براساس داده ها و اطلاعات دقیقی که به دست آورده اند، تصمیم می گیرند.

۱۰- فعالیت شفاف: ثروندمندان برای جلوگیری از سوء تفاهم فعالیت بسیار شفافی دارند. چه با کارمندان و همکارانشان و چه با مردم و سهامدارنشان.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.